The Story "The Reaper" by Jordan Yovkov

The Story "The Reaper" by Jordan Yovkov

ISBN: 978-954-400-139-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Авторът си поставя за цел да положи повестта „Жетварят“ в контекста на Йовковото творчество и на българската литература и култура от 1920-те години. Направен е опит да бъдат уловени различните гласове в творбата – свои и чужди, които я конституират като отворен диалог с други текстове и с произведения на изкуството.
Книгата е ориентирана към широк читателски кръг: научни работници, учители, ученици, читатели с хуманитарни интереси, ценители на българската художествена литература.

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 318 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word