Slavic Orthodox Civilization. The Beginning: Pliska

Slavic Orthodox Civilization. The Beginning: Pliska

ISBN: 978-954-775-738-7
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

В монографията е осъществена достоверна реконструкция на поместен събор на Българската църква през 894 г. в Плиска, на който на 28 март е бил одобрен внесеният от Симеон Закон за съдене на хората (и свързаното с него решение за въвеждането на старобългарския език в богослужението). Законът ограничава автономията на свободната селска община и засилва централизацията на държавата, чиято мощ заставала зад старобългарския език като трети свещен за Европа език, а с последвалия Златен век във Велики Преслав се полагат основите на славянската православна цивилизация.
Ето защо 28 март 894 г. може да се смята за нейна рождена дата.

Genre Theory of literature / Linguistics, History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 336 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word