Wild Fire

Wild Fire

ISBN: 978-954-775-888-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Романът „Див огън“ заварва света в кризисен момент на метафизичен отпор – срещу свръхреалността на приключилата Европейска война, срещу последвалите болестни епидемии и всеобща екзистенциална неадекватност. Срещу битийния срив, срещу Голямата воля, срещу тоталната деструкция на живота и на света Селото се изправя със запалването на див огън. Завъртат се необяснимите трансмисии на старата българска магика в съчетание със строгата църковност, с неканоничния профетизъм и със слабосилния институционализъм на падналата държава, със силиците и на българската интелигенция – един копнежен устрем да се възвърне порядъкът и сред погребалната миризма на тамяна да се възнесе отново плачът на овородените.

Genre Fiction
Size 14,5 х 20 cm
Pages 304 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word