Digital Policy

Digital Policy

ISBN: 978-954-400-364-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Цел на изследването е да обобщи тенденцията на интернетизация или дигитализация на политиката. Водещата идея, формулирана и защитавана в него, съдържа две основни хипотези:

Първа хипотеза: Промените в технологиите, чрез които се реализират политическите комуникации, водят до радикални промени в характера на тези комуникации. Технологиите не са просто инструмент, те имат съществена роля за промените в съдържанието и формите на комуникацията. Можем да кажем, че „медиите са съдържанието”, т.е. дигиталните комуникации предопределят промените в съдържанието и формите на политическа комуникация. Една е тя в епохата на използване на аналогови технологии – от изобретяването на печатната машина, през фотографията до телевизията, различна става с възхода на дигиталните технологии от последните две десетилетия.

Втора хипотеза: Дигитализацията и интернетизацията на политическите комуникации водят до радикални промени в политиката, формирана във времето на доминиране на аналогов тип технологии. Те са предпоставка за постепенно развитие на характерните за ХХ век масови представителни демокрации в рамките на националната държава. Дигиталните технологии променят този тип демокрации в нови версии от дигитален тип, при който се осъществява своеобразна симбиоза на предходните представителна и пряка демокрация в мрежова демокрация с глобални измерения. 

Genre Sociology / Politology
Size 17 x 24 cm
Pages 452 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word