IRAQ. I Advised the President That Way

IRAQ. I Advised the President That Way

ISBN: 978-954-400-030-1
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

Тази необичайна по своя замисъл и съдържание книга няма аналог в нашата политическа литeратура. В нея са включени всички материали, посветени на войната в Ирак, които нейният автор е подготвял за президента Георги Първанов в качеството си на негов секретар по националната сигурност (2002–2006 г.).
От анализите, приведени в техния автентичен вид (направени са незначителни съкращения с оглед изискванията на Закона за защита на класифицираната информация), може да се научи немалко за това как функционират институциите от системата за национална сигурност, какви са механизмите за вземане на стратегически и с огромна важност за страната ни решения; каква е ролята на водещите наши политици при избора на един или друг модел на поведение на страната ни на международната сцена. Не на последно място, тази книга ни подпомага в намирането на обяснение за еволюцията, която претърпя позицията на президента Първанов по отношение на войната в Ирак – от ярко изразен неин противник („Аз не приемам тази война!”) до един от най-последователните защитници на българското военно присъствие в Ирак.

Genre History / Archaeology, Sociology / Politology, Memoirs, Publicism
Size 14,5 х 20 cm
Pages 208 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word