Finance (Selected Lectures)

Finance (Selected Lectures)

ISBN: 978-954-9498-60-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издава: Център за евроинтеграция и култура при Висше Училище „Земеделски колеж“ – Пловдив

Учебникът е предназначен да подпомогне усвояването на материала по дисциплината „Финанси”, като даде на студентите синтезирани теоретични познания за основните финансови категории, процеси, институции и онагледи на практика проявата им чрез решаването на тестове, казуси и задачи по темите.

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 168 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word