History of the St. Constantine and Elena Church, Veliko Turnovo

History of the St. Constantine and Elena Church, Veliko Turnovo

ISBN: 954-775-291-Х
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Библиотека "Търновски църкви и манастири", под общата редакция на акад. Иван Радев

С ъ д ъ р ж а н и е
Въвеждащи думи (акад. Ив. Радев)

ПЪРВА ЧАСТ (Йордан Кулелиев)
Предговор
1. Начало на църквата “Св. Константин и Елена”. Старата църква. Старата кондика. Икони при старата църква. Старата плащаница. Надгробни плочи
2. Постройка на нова църква през 1872 г. Новият иконостас от 1872. Митрополит Панарет Рашев
3. Възстановяване на църквата след земетръса на 1 юни 1913 г. След възстановяване на църквата. Новата плащаница. Възпоменателни плочи
4. Почетни и благодетелни енориаши. Свещенослужители при храма. Църковни настоятели от 1872-1942 г. Певци и хорове при храма

ВТОРА ЧАСТ (акад. Ив. Радев)
1. За други заслужили свещеници - отец Георги Бояджиоглу, поп Марин, поп Кочо п. Иванов, поп Иван Недански
2. Училището към църквата и неговите учители
3. Иконното богатство – съвременно състояние и интерпретация (Пламен Стефанов)
4. Църковна утвар. Книги
5. Поглед към вътрешния облик на храма (о. Петър Томов)
6. Състояние и дейност на църквата в по-ново време
7. Новият параклис “Св. Константин и Елена”

За краеведа Йордан Кулелиев и за тази книга. Из протоколите на църковното настоятелство
Редакторска бележка

Genre Documentaries
Size 14,5 х 20 cm
Pages 188 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word