Issues on Political Psychology

Issues on Political Psychology

ISBN: 978-954-775-904-6
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

В настоящата книга са систематизирани предмета, задачите и изследователските полета на политическата психология. Посочени са принципите и методите на научно изследване, дефинирани са основни понятия, показана е връзката на политическата психология с други области на научното познание. Разгледана е практическата приложимост на политико-психологическото познание в политиката и в решаването на актуални политически проблеми на нашето съвремие.
Съществено място в книгата е отделено на следните теми и проблеми:
- психология на лидерството
- политическо съзнание и политическо поведение
- вождизъм и власт
- елит и политика
- психология на масовото поведение
- етноси и политика
- расизъм и политика
- глобализация и политика
- социално влияние, манипулация и политическа реклама
Книгата е полезно четиво за студенти, преподаватели, изследователи и за всички, които се интересуват от нерешените въпроси и противоречия на съвременното общество.

Genre Psychology, Sociology / Politology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 136 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word