Law Ethics

Law Ethics

ISBN: 978-954-400-551-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Настоящият труд е посветен на етичните принципи и норми в юридическата професия, които често са подценяват при нейното усвояване и практикуване. Те обаче са изключително съществен елемент от успешната кариера и гарантират както популярност и добри отношения с колегите и клиентите, така и вътрешно удовлетворение, и чувство за достойно изпълнен професионален дълг.
Предназначението на книгата Юридическа етика е да очертае съдържанието и проявните форми на важни етически категории като добро, зло, достойнство, дълг, равенство, свобода, справедливост, отговорност, вътрешно убеждение, както и тяхното място и значение в професионалната дейност на съдиите, прокурорите, адвокатите, нотариусите, юрисконсултите и др.
Юридическа етика е предназначена не само за студентите, които тепърва навлизат в юридическото поприще, но и за практикуващите някоя от юридическите професии. Тя би била интересна и за всички, които се интересуват от моралните фундаменти на правото в ролята му на гарант за социалното равновесие и мирното съвместно съществуване на гражданите.

Genre Sociology / Politology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 296 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word