The Words of The Media Transition
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Речникът „Думите на медийния преход” съдържа 27 понятия, които обхващат основен кръг медийни явления и процеси в областта на медиите, създаването на нови медийни практики, промяната на регулаторната рамка, различните възможности, които има съвременната журналистика.
Преходът в медиите се наблюдава чрез постепенното отмиране на класическите радио и телевизионнни форми и замяната им с нови аудиовизуални медийни услуги, които се налагат в условията на глобализация и конвергенция в областта на медиите, на преход от аналогова към цифрова телевизия.
Новите компютърни технологии и стандартите за пренос на електронни съобщения в интернет се определят чрез появата на нова медийна политика и демокрация, при която читателят, слушателят, зрителят изпълнява своята роля в процеса на комуникационно взаимодействие главно чрез позицията си на активен медиен потребител.

Можете да разгледате или да прочетете книгата тук:

 

А това е линкът за сваляне (Натиснете десния бутон на мишката и изберете "Запис на връзката като...") (PDF): »

 
Genre Business / Economics, Dictionaries / Encyclopedias
Size 15 х 22 сm
Pages 236 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word