Investments

Investments

ISBN:
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издава: ВУ „Земеделски колеж“ – Пловдив

Целта на настоящото издание е да запознае читателя с особеностите на двете страни на един и същ процес, а именно: постоянната трансформация на обектите на инвестиране (ресурсите се превръщат във вложения, а формираният доход от вложенията се явява източник за финансиране). При изложението на материала се разглеждат теоретичните аспекти на инвестиционният процес. В центъра на вниманието е характеризирането на възможните източници за набавяне на капитал за инвестиране, както и видовете инвестиционни носители. Отделено е място и на въпроси, свързани с избора на инвестиционен проект, като се взема под внимание стойността на капитала във времето и влиянието на фактора риск. Разглежда се и ролята на държавата в инвестиционната сфера.

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 124 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word