Media Law

Media Law

ISBN: 978-954-400-368-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 В „Медийно право” се представят основните принципи, понятия и нормативни разрешения, засягащи обществените отношения, свързани с дейността на средствата за масова информация. Разглеждат се въпросите на медийната регулация и плурализма, на опазването на обществените ценности и националните приоритети, на пътищата и ограниченията при производството и разпространението на информацията и т.н. Предлаганият текст е предназначен основно за тези, които навлизат в материята на медийното право, но би бил интересен и за всички, които се интересуват от проблемите на медийната регулация.

 

„Медийното право, освен че е относително млад, е един от най-динамично развиващите се правни отрасли. Това изправя авторът на подобна книга пред по-особени изисквания – едновременно с утвърдените и общоприети положения, да представи и спорните или дори само загатнатите от законодателя и административните органи становища и решения по някои конкретни казуси. В „Медийно право“ на доц. Борислав Градинаров е намерен този баланс – наред с анализа на нормативните разпоредби са представени и коментари на отделни решения на Конституционни съд на Република България, на решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и становища на регулаторните органи, и интересни случаи от практиката.“

Проф. Димитър Костов

Genre Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 236 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word