Mathematics

Mathematics

ISBN: 978-954-400-545-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Учебно помагало

Предлаганото учебно помагало е предназначено за аудиторна и самостоятелна работа на студентите в Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов. Ролята му е да съдейства за изграждането на умения за решаване на задачи в процеса на обучение и да подпомогне студентите за семестриалния изпит, както и да насочи редовните студенти за текущата проверка и оценка на знанията. То може да се използа и от студенти от други висши училища.

Genre Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 256 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word