Stereochemistry of Organic Reactions

Stereochemistry of Organic Reactions

ISBN: 978-954-400-489-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Целта на тази книга е чрез прилагането на систематичен подход при решаването на задачите за упражнение, базиран на дедуктивното мислене, да подпомогне осмислянето на значението на стереохимията като дял от органичната химия и по този начин нейното използване за нуждите на органичният синтез. Подчертана е важността на доброто представяне на схемите и обясненията, основана на елементарната теория за молекулните орбитали, заедно с по-конвенционални отговори, за да се подчертае подобието между реакциите. Текстът е ориентиран към студенти успешно изучили основният университетски курс по органична химия, но въпреки това в Глава І са дадени основните принципи на стереохимията, за тези, които имат ограничени знания по темата. В следващите глави се прилага същият общ подход към всеки отделен въпрос. Коментари и насочващи въпроси съпътстват всеки етап, позволяващи постигането на прогрес в изучаването на материала. Този формат дава възможност на студентите не само да проверяват техните отговори, но и ги учи как да разчленят, стартират и решат проблемите.

Genre Textbooks
Size 21 x 29 cm
Pages 220 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word