National and Regional Agricultural Policy

National and Regional Agricultural Policy

ISBN: 978-954-9498-61-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издава: ВУ „Земеделски колеж“ – Пловдив

Курсът “Национална и регионална аграрна политика” е съобразен с учебните програми по “Макроикономика”, “Микроикономика”, “Аграрна икономика”, “Агромаркетинг” и “Аграрен мениджмънт” на ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ” – Пловдив. В структурно и съдържателно отношение той отчита най-доброто в публикуваните през последните години учебници по “Аграрна политика”, както и съвременните аспекти на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Представени са целите, принципите и инструментите на аграрната политика на Р България като член на Европейския съюз. Отделено е внимание на политиката за развитие на селските райони и на особеностите на регионалната аграрна политика на Европейския съюз и Р България.

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 14,5 х 20 cm
Pages 152 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word