New Russian-Bulgarian Dictionary

New Russian-Bulgarian Dictionary

ISBN: 954-9536-91-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

НОВ РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК съдържа значителна част от словното и фразеологичното богатство на съвременния руски литературен език, като наред с основния речников фонд са включени думи и фрази от последните руски и български лексикографски издания.
Основна черта на речника е последователното съпоставяне на руските думи с българските им съответствия, като за първи път се отбелязва и “обратната връзка”. Целта е да се избегне в максимална степен опасността от между­езиковата омонимия - смесване на близки по форма, но нееднакви по съдържание думи и съчетания
Обширният илюстративен материал, чрез който думите са представени в контекстуалното им значение, доближава речника до идеята за помагало от активен тип.
НОВ РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК, първият голям речник след двутомника от 1986 г., е предназначен за широк кръг потребители - преводачи, ученици и студенти, преподаватели и специалисти, любители на руската литература.

Genre Foreign Languages, Dictionaries / Encyclopedias
Size 17 x 24 cm
Pages 904 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word