Contorted Times

Contorted Times

ISBN: 978-954-400-081-3
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

С търпението и упоритостта на археолог, Доков продължава да дълбае с перото си “изкривените времена” и да разкрива натрупаните в тях наноси от материално-социални, политико-икономически и културно-исторически пластове, но това не е неговата крайна цел. От натрупания “при разкопките” материал той замесва глината на своето основно веществено и духовно градиво, от което извайва избраните от него форми с точната вместимост, необходима на съдържанието. Това е неговият строго индивидуален творчески почерк, който го отличава не само като публицист и есеист, но и като писател. Това можене той убедително го показва в “Медената гилотина”. И пак с едно будещо възхищение иронично наклонение, което в зависимост от релефа повишава на места своя градус, но вече вън от рамките на неговото граматическо и геометрично измерение. То става осезаема физическа величина, при която се темперират не само изделията на стъклената и керамичната пластика. Пак игра на стъклени перли, но много по-друга.
Никак не е случайно това, че Ортега-и-Гасет ни напомня, че първоначалното значение на “Муза” е бездействие, безполезен труд, без възнаграждение, “труд без материална изгода, усилия, които посвещаваме на идеалното, на възвишеното”. Убеден съм, че точно тази Муза отново е вдъхновявала автора за написването на книгата му. Защото Петър Доков в началото на своя зрял житейски път започва да се утвърждава като талантлив учен в областта на обществените науки, но “подлага всичко на съмнение”, включително и много от основните постулати в трудовете на непоклатимите авторитети на Учението, подменено с нетърпящата ереси Вяра. И става така, че неговата житейска съдба се превръща в едно от поредните потвърждения на прозрението на един от големите мислители от първата половина на миналия ХХ в., споменатият вече Ортега–и–Гасет, който пише: “От трагедията на науката се ражда изкуството.”

Красимир Машев
Genre Sociology / Politology, Publicism
Size 17 x 24 cm
Pages 312 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word