And We Yearned for Phoenix

And We Yearned for Phoenix

ISBN: 978-954-400-293-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Това е книга за неутолимия човешки дух, вечният му стремеж за човешка и социална справедливост, за моралната извисеност на духовността над вулгарните човешки страсти и низки влечения, за тържеството на духа над непобедимия нагон, за нравствените послания на миналото и кривите огледала в зрението на политическата обремененост, която поради генетичната си увреденост страда от късогледство или от далтонизъм.
Заедно с насладата от прочетеното, с тази книга Петър Доков отново затвърждава убеждението, че е бил и си остава по вяра, дух и принадлежност далечен и близък потомък на Балканджи Йово. А по волята на съдбата е успял да извърви и два от маршрутите на Щастливеца Алеко. В днешните “изкривени времена” е нравствен подвиг да намериш сили в себе си след като си стигнал веднъж до Чикаго да се върнеш “и назад”. И да се обърнеш без гняв, но с болка отново натам, където си бил излъган, че земята е обетована.
И пак стигаме до Добрата Стара Книга – Библията. Добра, защото е Стара или Стара, защото е Добра? А може би защото е Книга на книгите, в която има и Песен на песните.
Но за брадатите варвари това едва ли има значение. И няма смисъл да оспорваме Кавафис. Варварите винаги пристигат в понеделник. Защото за тях годината е от понеделници. И под оставените от нашествията им руини и пепелища, жадуваната птица Феникс може да възкръсне само в митологични времена. В реалните конкретно-исторически времена, след оттеглянето на варварите, на ход винаги са били набезите на лешоядите.
Преведено на днешния глобализиран език – след Четвъртата власт идва неизбежната Пета Колония. И започва пировият час на лешоядите.
Това прочетох в Опус шести на Петър Доков.

Красимир Машев
Genre Philosophy / Theology, Sociology / Politology, Publicism
Size 17 x 24 cm
Pages 288 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word