Living Souls

Living Souls

ISBN: 978-954-775-581-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Енциклопедическа поема от първо лице за множествени числа

 
„Живи души” на Владимир Янев е издание-изненада. „Говорещият” в тази книга също е говорещ-изненада, изненада за „самия мен” (признанието откриваме в „диптих”-въведение за читателя).
„Живи души”: изненадата на откритието-откриването, записването/издаването-„обезопашаването”. Намразването.
„Живи души” е другото „аз” на „Енциклопедична поема от първо лице за множествени числа”, енциклопедична, „не само защото отделните късове са наименовани и подредени по азбучен ред, а защото според авторовите представи това е енциклопедия (съвсем кратка и непълна) на мерзостта на мерзкия човек”.
Героят на „Живи души” идва от скритото, неподозираното, спотаяваното, премълчаваното у човека. Явява се и изненадва. Обърква. Веднъж разкрит обаче, героят на опакото освобождава от присъствието си героят на лùцето. Така обаче сам се превръща в лице. (Случило се е това, за което говори авторът – записал историйките „вече нямам опашка. Самоотрязах опашатия в себе си”.) Иначе казано, показало се в разказа, опакото се сдобива с чиста деятелност, освободена от лимитите на привидността. „Говорещият” от тъмницата на душата става душа на тъмниците на света – „първо лице за множествени числа”. В случая Владимир Янев нарочно търси аналогиите с Гогол, най-явно в заглавието, но и не само там.
„Живи души” представя деятелност, която се разтваря до множественост – ситуативно се оголват поведения на тъмното мое в „историйки” на светлото не-Аз. Затова омраза и мерзост са ключови думи за прочит – в това увещава авторът: „наистина мразя тази книга и този говорещ. Намразете ги и вие – заслужават!”.

 

Genre Fiction, Poetry
Size 13 х 20 cm
Pages 40 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word