Painted Words

Painted Words

ISBN: 978-954-92002-7-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Издава Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново

Когато четката рисува словото

На човек са му дадени дарбите, за да се радва, че може да пътува към себе си. И тъй като словото е висша съблазън, то много често художници и музиканти оставят четката и клавишите, за да помечтаят чрез силата на думите. Подобно прозрение е получил Сашо Филев, но не с претенциите на поет, а за да означи по друг начин това, което обича. Подобен словесен прозорец към света може да се отвори само веднъж в живота на човека, но чрез него нахлува свежия полъх на детството, стават възможно желаните завръщания към образа на майката, по родните места. Натрупалият мъдрост изоставя професионализма си и следва непосредствеността на наивизма, така както дете тича подир хвърчило.
Сашо Филев не ни изненадва чрез формата на стиховете си – не експериментира чрез нея, защото му се иска по-бързо и безболезнено да изрази това, което чувства. Просто и ясно. Затова той е успял там, когато не слага стихове повече от пръстите на двете ръце, сякаш запазва паметта за четката и има съзнание, че мисли като художник. В това се убеждаваме и от особения светъл патос на творбите му, който много напомня на онова червено, огнено или залезно, което тича по картините му като отвързано от небето слънце. Не е изненадващо, че в поезията си Сашо Филев е по-интимен, по-нетърпелив да изрази вътрешния си свят и вместо да дава пространството на своя любим търновски пейзаж, той надниква в себе си, остойностява отношението с близките си, дарява ги с думи, като съзнава, че освен чувства има нужда и от памет. В доста от стихотворенията се опитва да повтаря един и същи мотив и дори тогава, когато това е обременяване на формата, той търси настойчиво повторението, сякаш е воден от страх, че губи нещо скъпо и любимо.

Особен ритъм имат детските му стихотворения. Дори се блазня от мисълта да кажа, че поетическата авантюра на сашо филев е подбудена от радостната глъчка на внуците му. Играта с тях, закачливите приумици, своеобразният театър, дават усещането, че художникът гради наново света и същевременно съзнава, че повтаря собственото си битие и наново го назовава. В това виждам благия смисъл на духовното в тази стихосбирка – художникът се е огледал в очите на своите близки като в огледало и е отворил душата си, осъзнавайки че няма време за полуистини, както и за нищо друго, което да е полу.
Така е създал най-дълго рисуваната си картина – не с четката, а с душата.

Genre Art, Poetry
Size 14,5 х 20 cm
Pages 140 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word