Memoir of Turnovo

Memoir of Turnovo

ISBN: 978-954-400-200-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Истински калейдоскоп на паметта и познанието за най-българския град Велико Търново. Така най-точно и кратко може да бъде характеризирана книгата “Споменъ за Търново” на Катя Митова ­ Ганева.

Изданието съдържа страници от историята на следосвобожденско Търново и фокусира безкрайният и разнолик поток на времето, който напластява едни и отнася други факти и спомени за личности, събития, паметници, сгради, улици.

Изграждането на “неръкотворния” образ на Велико Търново, най-българският от всички български градове е трудно, но не и невъзможно, когато се прави с ерудиция, евристична страст, отговорност пред миналото и, а и пред бъдещето. При това с много обич!

Книгата е своеобразно пътешествие сред пластовете на историята – във и извън времето. Времето се движи, но, от друга страна, спира за миг във всяка конкретна “история”, разказана ни от авторката, тече спокойно или бушува в нечий живот (в същност на цяла плеяда личности!), вградено е в паметници, сгради, мостове и църкви, “избухва” в големи и малки обществени събития, бедствия, делници, празници...

"Споменъ за Търново" се състои от дванадесет глави, които чертаят (и показват безпределността!) на едно мислено или, по-скоро, мисловно пътешествие в лабиринта на паметта на този изумителен град.
Книгата е богато илюстрирана (660 фотографии, над 100 от тях цветни) с уникални снимки, някои от които се публикуват за първи път.

Genre History / Archaeology, Memoirs, Documentaries
Size 17 x 24 cm
Pages 528 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word