Knowledge of History in the Bulgarian Revival School

Knowledge of History in the Bulgarian Revival School

ISBN: 978-954-775-794-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата се състои от две части. Първата има теоретичен характер и проследява функционирането на историческите знания
във възрожденското училище, учебникарската книжнина и не на последно място – учителите по история – автори, преводачи, компилатори.
Втората част е опит да се реконструират историческото знание и учебникарска книжнина по история чрез отделни представители и ролята на град Шумен за утвърждаването на историята като учебен предмет.

Плод на близо десетгодишна изследователска работа, предлаганият труд е опит да възвърне самочувствието на учителите, които са били стожерите на националното ни самосъзнание, ваятели на духовно-нравствения облик на младото поколение, а с това първи очертават перспективите в развитието на държавата.
При съставянето на книгата е избран хронологичният принцип, който се оказва според нас най-сигурен критерий за обща  систематизация на публикациите по история. Той не е релевантен по отоншение на ефективната реализация на изданията, тъй като фиксира само факта и датата на тяхната поява. От друга страна, по този показател разполагаме с цялата необходима информация и съставянето на изчерпателна класификация е напълно възможно. Хронологическата панорама осигурява видимост на интензивността и динамиката в производството на текстове по проблема. Отдавна установен факт е, че историите са сред любимите четива на възрожденската публика.

 

Genre History / Archaeology, Pedagogy
Size 14,5 х 20 cm
Pages 256 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word