Prof. Nikolay Dimkov. Bibliography (1956-2012)

Prof. Nikolay Dimkov. Bibliography (1956-2012)

ISBN:
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Библиографията е посветена на 75-годишнината на проф. Николай Димков.
Персоналията има за цел да отрази най-пълно научното, литературно-художествено и публичистично творчество на Н. Димков. Включени са и материали, съдържащи съвременна оценка за неговото дело. Обхванат е периода от 3 май 1956 г., когато е публикувано първото стихотворение на твореца, до ноември 2012 г. Издирването и събирането на материалите е основно дело на самия автор. Библиографският корпус е подреден хронологично-азбучно. Вътре в календарната година записите са систематизирани по значимост: книги, части от книги и публикации в периодичния печат (списания, вестници). Някои от описанията са придружени от анотации за по-голяма яснота. Организирани са в следните рубрики:
• книги, написани от проф. д-р Н. Димков;
• стихове;
• статии, репортажи, очерци;
• съставител и редактор;
• резенцзии;
• преводи;
• публикации за проф. д-р Николай Димков, интервюта…
• библиографии за проф. д-р Н. Димков.

Genre
Size 14,5 х 20 cm
Pages 192 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word