Proust Pharao

Proust Pharao

ISBN: 978–954–400–888–8
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

Превод от немски Стоян Гяуров

Великият Марсел Пруст не е бил върховен жрец, а често пъти просто приказливец, който за щастие на поколенията не е могъл да си държи устата затворена. В тази книга Михаел Маар разкрива тайни от живота на великия французин, които са били предназначени да останат тайни или да бъдат превърнати в литература. Тайни, които се предлагат на читателя в периферията на онова чудо, каквото "По следите на изгубеното време" ще остане завинаги, или които са скрити дълбоко в потайните гънки на една понякога трагична биография. Албертин? Селест? Венеция и Падуа? Камериери и автомобили? Татул и аспержи?
Приближете се повече!

Genre Fiction
Size 17 x 24 cm
Pages 80 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word