Element

Element

ISBN: 978-954-775-609-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Новели

Това е петнадесетата белетристична книга на Лъчезар Георгиев. Автор на няколко сборника с разкази, повести и романи, и в новата си книга – сборника с новели „Стихия“, писателят остава верен на творческия си почерк да пише вълнуващо, с интересна фабула, с умение да интригува читателя. Новелите са написани увлекателно, с дълбок философски подтекст, с невидимия втори план на повествованието, с много фини детайли, които правят прозата му актуална, злободневна, търсеща общочовешките измерения и смисъла на човешкия живот. Героите сякаш оживяват и ни пренасят в един необятен свят на вечната борба между доброто и злото, любовта и омразата, красивото и грозното, вечното и преходното.
Зад гърба си като творец доц. д-р Лъчезар Георгиев има и солидна научна биография с монографии, учебници и сборници, с десетки публикации по проблемите на книгознанието, книгоиздаването, печатните медии, историята и теорията на печатарското и издателското дело, националноосвободителното движение. Белетристиката обогатява творческата му палитра, представя пред читателската аудитория интересен, оригинален и талантлив автор в съвременната ни проза.
Настоящето издание e реализирано във връзка с 50-годишнината на писателя.

Genre Fiction
Size 14,5 х 20 cm
Pages 336 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word