The Crisis: Verification of the Moral Resistance

The Crisis: Verification of the Moral Resistance

ISBN: 978-954-400-410-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

През последните петнадесет години много учени от областта на хуманитарните и обществените науки се опитват теоретично да проследяват и оценяват промените, които настъпват в морала и културата на нашия народ. Същинското богословско етическо осмисляне обаче се оказва една закъсняла рефлексия с благопожелателен характер. Тя може да има различни причини, но основната се свързва с духовното темпо, с което християните не само преживяват промените, но ги и осъзнават. Отсъствието на динамика вероятно оправдава закъснялия отговор на богословската наука, но не бива да бъдем твърде строги, защото дискретното въздържане от дискусия постепенно се преодолява. В този контекст богословската наука се опитва да отговори на следните въпроси: еднозначно ли християните възприемат промените? Какво въздействие те оказват върху тях? Имат ли сили да ги насочат в правилната посока? Заявяването на адекватна позиция е важно, защото тези промени засягат най-вече обществените и религиозните общности, които поддържат традиционен ритъм на съществуване, със свой морал и със самоподхранващи се вътрешни механизми, които трудно се променят.

Genre Psychology, Sociology / Politology
Size 17 x 24 cm
Pages 120 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word