Sociology of Globalization

Sociology of Globalization

ISBN: 978-954-400-426-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Нарастващата зависимост на световното общество, или социалната промяна днес се нарича глобализация/глобалистика. Процесите на глобализацията са сред най-важните социални промени в съвременния свят. Социологическият анализ, ограничен до голяма степен в изучаването на отделните общества, изглежда все по-архаичен. Нашата съдба като хора става все по-обща. Фундаменталните проблеми на човешкото съществуване, като опазване на околната среда или предотвратяването на големи военни конфликти по необходимост придобиват глобални мащаби.
Развитието на световните социални отношения включват и големи неравенства между индустриалните общества и обществата от Третия свят. Глобализацията засяга живота на хората във всички страни, богати и бедни, като променя не само глобалните системи, но и всекидневието на хората. Фактът, че всички сме обхванати в един много по-широк свят допринася до възникването на сериозни проблеми, с които се сблъскваме днес и трябва заедно да ги решаваме. Отговорност от всички и от всеки, това следва да е мотото към което трябва да се стремим.

Из "Увод"
Genre Sociology / Politology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 144 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word