Sociology of Management

Sociology of Management

ISBN: 978-954-400-417-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

През последните години се появиха множество публикации по проблемите на управлението и мениджмънта (индустриален, социален), чиито автори са предимно икономисти и изследователи в областта на мениджмънта на организациите. Така по същество, а практиката го доказва, че на равнище на управлението на системите остават множество проблеми, изискващи своето третиране от социологическата наука. В многото публикации, които намираме на книжния пазар, авторите, които претендират да разглеждат управлението от социологически аспект, много често разглеждат проблемите от гледна точка или на теорията на управлението, или от гледна точка на социалния мениджмънт.
Това ни кара да мислим, че е наложително да се анализира социалното управление като особен вид управленческа дейност, чийто обект са различните социални общности (териториални, демографски, културни и др.). Тази потребност е наложителна не само от наличието на дефицита на публикации по социално управление, но и от реалните проблеми на обществото, изискващи теоретичен и емпиричен социологически анализ и вземане на практически решения. В настоящата разработка ще се опитаме да дадем отговори на въпроси като: Кои са предпоставките за възникването на социологията на управлението?, Как се е развивала управленческата мисъл от древността до наши дни?, Какво е общото и различието между социалния мениджмънт и социология на управлението?, Кои са социалните институции на управлението?, Що е това социална организация и организационна култура? и т.н.
Дали сме успели ще се произнесат нашите читатели.

 

Авторът
Genre Sociology / Politology
Size 17 x 24 cm
Pages 192 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word