The Multimedia Newsroom in Bulgaria

The Multimedia Newsroom in Bulgaria

ISBN: 978-954-400-823-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Модели и тенденции на развитие

Мултимедийният нюзрум е научно изследване на прехода към нова организация на работата в новинарските редакции на медиите в Република България по отношение на:

  • Комуникационните платформи – като съчетаване на канали и възможности при традиционните и новите медии за създаване на разнобразно медийно съдържание;
  • Съвременните технологии – като движеща сила на модернизацията при създаване и развитие на новините;
  • Дигиталната статия – като основно средство за организация и разпространение на медийното съдържание днес;
  • Потребителите – като активен участник в произвеждане на ново медийно съдържание и елемент от персонализацията на медийното общуване;
  • Социалните мрежи – като популярен канал за създаване, развитие и обогатяване на медийното съдържание.

 

Genre Culturology
Size 17 x 24 cm
Pages 284 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word