Brief Terminology Glossary of Geology and Geomorphology. Vol. 1

Brief Terminology Glossary of Geology and Geomorphology. Vol. 1

ISBN: 978-954-400-485-9
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Справочникът е предназначен за студентите от природните и хуманитарните специалности (бакалаври и магистри) на университетите, които изучават геология и геоморфология, за научните работници в посочените научни направления и преподавателите в горния курс на профилираното и общообразователно средно училище, както и за широк кръг от любознателни читатели, интересуващи се от науките за Земята.

Genre Geography / Guides
Size 14,5 х 20 cm
Pages 472 pages
Cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word