Bulgarian Middle Ages

Bulgarian Middle Ages

ISBN: 978-954-400-455-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Политическа, икономическа и културна история на българското ханство (VІІ–-ІХ в.), княжество (ІХ–Х в.) и царство (Х–ХІV в.)

И З В О Р И, Ф А К Т И, М Н Е Н И Я

Тази книга представлява опит да се погледне на нашата далечна история по един по-различен начин от традиционно представеното ни в учебниците. Ясно е, че в историческото познание никога не може да се стигне до пълната истина за миналото. Много често за дадено събитие съществуват не едно или две, а няколко различни (понякога напълно противоположни) мнения. Ето защо в книгата са изложени  не само стари, отдавна утвърдени становища, но и нови хипотези по някои от най-спорните въпроси в нашата средновековна история.
Същевременно авторът съзнателно е търсил логиката на нещата, взаимната свързаност и обусловеност между различните факти и явления.
Доколкото източниците (изворите, документите) за Българското средновековие никак не са многобройни, голяма част от тях са застъпени доста сериозно в предлагания труд; те са адаптирани, освободени са от многоречивостта на византийските хронисти и историци; най-съществените от тях са подробно анализирани.
Авторът си има своите предпочитания, не ги крие, но и не ги налага като истина от последна инстанция. Това ще позволи на читателите да си изградят свое лично мнение по най-важните исторически проблеми на нашата средновековна история.
Приложенията онагледяват хронологията на българските владетели и на византийските императори и най-вече годините на управление на хановете от т. нар. „тъмен” VІІІ в.
Книгата предлага сравнително пълно изложение на събитията в периода VІІ–ХІV в.; проследено е развитието на нашата държава, икономика и култура. Това я прави полезна за ученици, изучаващи разширено българска история, за студенти, учители, както и за широк кръг читатели, интересуващи се от най-героичния период на историческата ни съдба, когато в отделни моменти сме се съизмервали с великите сили в тогавашна Европа.

Genre History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 460 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word