Notes on Bulgarian Uprisings

Notes on Bulgarian Uprisings

ISBN: 978-954-400-112-4
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Днес не сме в състояние да си представим нашата литература без Захарий Стоянов, не е възможно да си представим журналистиката ни без него. Не е възможно да си представим българската историография без фигурата и творчеството на котленския овчар. Той е навред. И където и да се намира, винаги излиза напред – на огневата линия на събитията, оставяйки личния си отпечатък. Съвременниците му се съобразяват с него. Потомството го помни. С преклонение. (Ефрем Ефремов)

Уникално издание на "най-важната българска книга", възпроизвеждащо точно първото издание, като са премахнати всички "наноси на времето" - направени впоследствие поправки, редакционни промени и съкращения.
Трите тома са поместени в масивен футляр и са придружени от книгата "Дявол на кантар" на доц. д-р Иван Русков, която представлява "Приписки към Записките" - тълкувания и обяснения, речници и справочници за личностите, географските имена и понятията, споменати в произведението на Захарий Стоянов.

Genre History / Archaeology, Memoirs
Size 17 x 24 cm
Pages 986 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word