When All Roads Led to Constantinople

When All Roads Led to Constantinople

ISBN: 978-954-400-715-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД

І. ИЗВОРИ

Из пътеписа на френския Епископ Аркулф,
извършил поклонническо пътешествие до Светите
земи около 680 година

Разказ за пребиваването в Константинопол на арменеца
Стефанос, бъдещ митрополит на Сюник, начало на VІІІ век

Константинопол в разказа за пътуванията
на Свети Вилибалд, 727–729 година

Византия и нейната столица (?) според китайските
представи, VІІ – началото на Х век

Константинопол в „Книга за пътищата и царствата“ на
персийския географ Ибн Хордадбе, около средата на ІХ век

Константинопол в разказа на арабския пленник
Харун ибн Яхя, край на ІХ – начало на Х век

Из труда „Златни полета“ на арабския географ
и историк Ал-Масуди от 40-те години на Х век

Из пътеписните бележки на Лиутпранд
от Кремона, 949/950 година

Константинопол в географско-пътеписния труд
„Описание на земята“ на арабския пътешественик
Ибн Хаукал, втора половина на Х век

Из описание на империята на исляма от
Ал-Мукадаси от 80-те години на Х век

Дворцовият церемониал и дрехите на императора, според
разказа на фатимидския пратеник ал-Кафартаби, 1071 година

Константинополските реликви според разказ
на английския монах Джозеф, около 1090 година

Впечатленията от Константинопол в хрониката
на Фулхер дьо Шартр, 1097 г.

Константинопол и неговите чудеса,
според анонимен разказ от края на ХІ век

Константинопол в описанието на анонимен английски
поклонник от края на ХІ – началото на ХІІ век

Богатствата на Константинопол според фалшивото
писмо на император Алексий І Комнин до Робер,
граф на Фладрия от началото на ХІІ век

Святостта на Константинопол, според историята на първия кръстоносен поход на монаха Роберт, 1106/1107 година

Из сага за Сигюрд Кръстоносеца, 1111 година

„Чудесата“ на Константинопол, според анонимен
английски разказ, между 1136–1143 година

Из история на кръстоносния поход
на Луи VІІ от Одон дьо Дьой, 1148 година

Из географията на Идриси, 1153 година

Константинополските реликви, според исландски
анонимен разказ, около 1150 година

Константинопол в пътеписните бележки на арабския
пътешественик Абул Хасан Али ел-Хереви, началото
на 70-те години на ХІІ век

Из пътеписа на Вениамин от Тудела, пътувал
в Европа, Африка и Азия от 1165 до 1173 година

Из хроника на Михаил сириеца, Якобитски
патриарх на Антиохия (1166–1199 г.)

Из хрониката на Гийом, Архиепископ Тирски,
1168, 1171, 1180 години

Описание на Константинопол от руския поклонник
Антоний от Новгород, 1200 година

Константинопол в спомените на рицаря от Четвъртия
кръстоносен поход Робер дьо Клари, 1203–1204 година

Константинопол в хрониката на монаха
от Перийския манастир Гюнтер, 1204 година

За разграбването на константинополските реликви от латините.
Разказ за кражбата на главата на Св. Климент Анкирски
от манастира Богородица Перивлепта през 1206 година

Намирането на реликвите на св. Йоан Кръстител и на св. Георги
в Константинопол и пренасянето им във Франция, според разказа
на пикардийския свещеник Валон дьо Сартон, 1206 година

Из „Унищожените статуи на Константинопол от латините“
на Никита Хониат (Акоминат), около 1207 г.

Константинопол в труда на арабския географ Закария
ал-Казвини „Забележителностите на страните и историята
на техните жители“, 1275/76 година

Константинопол в пътеписните бележки на
несторианския монах Рабан Саума, 1287 година

Константинопол, според плана за превземането му на доминиканския монах [псевдо] Брокар, 1307 (1332) година

Константинопол, според анонимен разказ, включен в
географското съчинение на Абулфеда, преди 1321 година

Константинопол в труда на арабския географ
Шамс ал-дин Мохамад ал-Дамашки, 1323 година

Константинопол в съчинението „Пътешествие към Светите земи“
на доминиканския монах Вилхелм от Болдензеле, 1334 година

Из пътеписа на арабския пътешественик Ибн-Батута,
1336 (?) година

Константинопол, според впечатленията на вестфалския
свещеник Лудолф от Зудхайм, 1336 година

Из труда „Наслада за сърцето“ на арабския географ
Хамд-Аллах Мустафи, 1340 година

Из поклонническо пътуване на Стефан от Новгород, 1349 година

Константинопол в съчинението на Жан дьо Мандевил
„Чудесата на света“, 1356 година

Константинопол в пътеписните бележки
на Петер Шпарнау, 1385 година

Константинопол във въображаемото пътешествие
на анонимен кастилски автор от края на ХIV век

Из поклонническия пътепис на Игнатий Смоленски,
1389–1392 година

Константинопол в бележките на анонимен руски
поклонник от края на ХІV век

Из пътеписните бележки на писаря Александър, 1395 година

Из дневника на Руи Гонзалес де Клавихо за
пътешествието му при Тамерлан, 1403 година

Анонимно описание на Константинопол от арменски
поклонник, между края на ХІІІ век и 1434 година

Из „Описание на островите по архипелага“
на Кристофоро Буонделмонти, 1420 година

Из пътеписа на руския дякон Зосим, 1419–1422 години

Константинопол в записките на бургурндския
военен Жилбер дьо Ланоа, 1403, 1422 години

Константинопол в спомените на баварския
войник Ханс Шилтбергер, 1427 година

Константинопол в пътеписните бележки на бургудския
рицар Бертрандон дьо ла Брокиер, 1432–1433 година

Търговията на Константинопол според бележките на венецианския консул в Александрия Емануил Пилоти, 1436/1437 година

Из пътеписа на кастилския посланик Перо Тафур,
1437–1438 година

Из „Книга с описание на страните“ на френския
пътешественик Жил льо Бувие, 1448 година

Превземането на Константинопол от турците,
според разказа на флорентинския търговец и защитник
на града Якопо Тедалди, 1453 година

Предсказания за превземането на Константинопол
от турците. Из дневника на венецианеца Николо Барбаро,
1453 година

Описателни елементи на Константинопол в руската
„Повест за Цариград“, приписвана на Нестор-Искендер,
1453 година (?)

Превземането на Константинопол от турците в спомените
на сръбския войник Константин Михайлович „Еничарина“
от Островица, 1453 година

ІІ. ОСНОВНИ ТРУДОВЕ

ІІІ. ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Genre History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 528 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word