From Jesus to Hitler. Political Science and Psychopathology of Charismatic Leaders

From Jesus to Hitler. Political Science and Psychopathology of Charismatic Leaders

ISBN: 978-954-775-905-3
Filip Uzunov
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

За всички значими политически или религиозни водачи може да се установи поне едно доминиращо психическо нарушение. Най-често това са анормални психически реакции, свързани с видения, сетивни измами, разстройство на съзнанието, ясновидски състояния понякога под формата на висша непогрешима интуиция на екстаз и стигматизация. Съвременното познание на психопатологичната структура на личността би трябвало да доведе до преразглеждане историята на политиката и религията. В много случаи при политическите и религиозните водачи става дума за личности, проявяващи бионегативни черти.

Ние лансираме подобна констатация, като приемаме факта, че политическите и религиозни водачи проявяват психопатни черти по-често, отколкото надарените личности в други области. 

Genre Psychology, Sociology / Politology
Size 14,5 х 20 cm
Pages 204 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word