Pencho Semov. The Success

Pencho Semov. The Success

ISBN: 978-619-00-0966-5
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

“С тази книга Пенчо Иванов Семов се завръща в историята на българската модерност, придава й неочаквани, но всъщност дълбоко човешки измерения, обогатява я със своя интересен живот, със своите нравствени послания, сякаш отправени като корективи на днешния ден на безогледно натрупване на капитали и богатства.”

ст. н. с. ІІ ст. д-р Илияна Марчева
Genre Documentaries
Size 17 x 24 cm
Pages 244 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word