Pretesteriši me

Pretesteriši me

ISBN: 978-954-400-786-7
Price :
Your discount:
Your price:
Rating 0.0
All comments (0)

Разкази

Превод от сръбски
Жела Георгиева

Разказите в книгата на Елена Ленголд са организирани в три тематични кръга: разкази за любовта и ежедневието, за порастването и семейството, еротични разкази.
„Разфасовай ме” събира разкази за малките, скрити в ежедневието случки, които обаче се оказват ключови в живота на героите.
Разкази, в които главен герой е градският тип човек на средна възраст.
Разкази за любовта и страстта, за любовта и нейните демони.Павле остана да седи и да се пули в празната стена пред себе си. След известно време - стори му се безкрайно дълго - тръгна да види какво става. Трионът все още беше в ръката му, когато я откри легнала съвсем гола във ваната. Нейните две изсъхнали гърди се бяха отпуснали, всяка на своята страна, коремът й беше набразден и сбръчкан, коленете й, раменете й и всичко на нея създаваше картината на пълно безсмислие. Никому не е нужна такава, помисли си Павле, абсолютно на никого. В този момент жената отвори очи и го забеляза да стои до ваната. Със сетни сили проговори:
– Какво мислиш, докторе, как е свършил работата оня тип? Дали първо я е сложил във ваната и я е убил, или вече убита я донесъл във ваната?
– Мисля, че първо я е убил – каза Павле.
– Няма значение – каза тя, – важното е, че е бил много сръчен с триона. Да те видим теб, докторе.
– Но тя вече е била мъртва. Не мога да те нарежа жива. Нали ще крещиш.
– Тук няма никой, докторе. На цялата шибана планета няма никой, който да чуе. Освен това няма да гъкна, обещавам. Режи си най-спокойно. Хайде, действай. Запретни ръкави и ме накълцай.
Това беше последното, което изрече. После заспа. Павле продължаваше здраво да стиска триона и да гледа спаруженото жалко тяло. Само за миг му се мерна някаква мисъл, някакво мрачно намерение, което не можеше или не желаеше да схване, но в следващия всичко се изпари.
Остави триона и нежно, много нежно вдигна заспалата жена от ваната. Тя не се съпротивляваше, нито пък каза нещо, докато той я носеше в стаята, полагаше в леглото и завиваше. Постоя още малко до нея и после си тръгна по същия онзи мрачен коридор и по-нататък по улицата.

Из "Разфасовай ме"

Genre Fiction
Size 14,5 х 20 cm
Pages 212 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word