The Newspaper in the Age of Internet

The Newspaper in the Age of Internet

ISBN: 978-954-400-677-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата анализира промените в бизнес модела на качествения вестник, настъпили под влияние на интернет и новите медии. Изходната теза е, че иновациите в бизнес модела се налагат поради невъзможността на вестниците да генерират полза в своите читатели и рекламодатели. Изследването се основава на поредица от дълбочинни интервюта с водещи журналисти, издатели и "просветени читатели", чиито отговори дават основание за формулиране на цялостна теория за бъдещите трансформации в бизнес модела на качествения вестник в епохата на интернет.

Genre Culturology
Size 17 x 24 cm
Pages 380 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word