Accounting policies of non-financial corporations

Accounting policies of non-financial corporations

ISBN: 978-954-775-902-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Учебно пособие за дистанционно обучение

Счетоводната политика е важен и необходим компонент на организацията на счетоводната отчетност във всяко предприятие, третирано като отчетно-обособена структура.
В учебното пособие са предложени няколко теми, касаещи същността, формирането, методологическите, организационни и технологическите аспекти на счетоводната политика. Успоредно с общовалидните постановки, се разработват специфични въпроси от моделите и елементите на счетоводната политика (счетоводните политики), свързани с икономическата среда на нефинансовите предприятия.
Разглежданите теми са в съответствие с действащото счетоводно законодателство към 30.11.2005 г.

Genre Business / Economics, Textbooks
Size 17 x 24 cm
Pages 224 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word