Designing Optical Instruments

Designing Optical Instruments

ISBN: 978-954-400-420-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Трудът е предназначен за специалисти, докторанти, инженери конструктори, преподаватели и научни работници, работещи в областта на оптичното уредостроене.
Вниманието е насочено към проектиране на телескопични и спектрофотометрични уреди. Отделено е внимание на основни положения в геометричната оптика, идеална оптична система и нейните свойства, аберации, юстировка. Акцентирано е върху пресмятане на габаритните характеристики на телескопични и спектрални уреди.
Трудът се характеризира с това, че съвместно са представени теоретични постановки, методи и решения за реализирането им.

 

 

Genre Textbooks, Technical literature
Size 14,5 х 20 cm
Pages 348 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word