Rhythmics and Dances

Rhythmics and Dances

ISBN: 978-954-400-531-3
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
І. Обща характеристика на българските народни хора и танци
ІІ. Място на танците в системата за физическо възпитание и спорт
ІІІ. Терминология на българските хора и танци
ІV. Специфични особености на преподаване на танците
V. Описание на детските музикални игри и популярните народни хорђ и танци
V.1. Ритмични упражнения
V.2. Детски музикални игри
V.3. Български народни хора и танци
VI. Стандартни и латиноамерикански танци
VІ.1. Обща характеристика
VІ.2. Терминология и основни понятия в спортните танци
VІ.3. Методика и преподаване на танците
Литература

Genre Textbooks, Music
Size 14,5 х 20 cm
Pages 156 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word