Byzantium – Italy. Some Aspects of the Cultural Inteaction (14th – 15th centuries)

Byzantium – Italy. Some Aspects of the Cultural Inteaction (14th – 15th centuries)

ISBN: 954-775-359-2
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Книгата представя интелектуалните взаимодействия между Византия и Ренесансова Италия през втората половина на ХІV – началото на ХV век. Проследяват се и традициите, наследени от предходните столетия, тъй като промените във византийската култура, които отразяват по-широките контакти с околния свят и бележат началото на промяната във византийския манталитет, започват още през X I–XII век.
Основен акцент е поставен върху емблематичните фигури на Димитър Кидонис и Мануил Хризолорас, както и върху интелектуално-литературните кръгове около тях – византийски хуманисти-латинофили около Кидонис и италиански хуманисти-елинисти около Хризолорас.

Genre History / Archaeology
Size 17 x 24 cm
Pages 280 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word