Overcoming Dialectical Reduction in Students' Speech (1st-4th Grades)

Overcoming Dialectical Reduction in Students' Speech (1st-4th Grades)

ISBN: 954-775-468-8
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 

В книгата се отделя внимание на правоговорен проблем, който обикновено не се забелязва в говорната изява на комуникаторите. Всекидневното общуване с околните изисква изказът да е разбираем. Съвременната устна реч има многобройни изговорни прояви, които не затрудняват разбирането в процеса на комуникацията. Някои от изговорните варианти обаче са с ярко изразена диалектна принадлежност. В тези случаи книжовното произношение е нарушено. Типична диалектна особеност, която не се възприема като правоговорна норма в книжовния език, е ненормативната редукция на неударените гласни.

Genre Pedagogy
Size
Pages 196 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word