The Clock Strikes, Risto Rapa

The Clock Strikes, Risto Rapa

ISBN: 978-954-775-714-1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Превод от финландски Маргарита Видиновска

Илюстрации Сами Тойвонен и Айно Хавукайнен

Ристо Рапа и неговата леля Рауха се преместват да живеят на улица „Линдберг” в Хелзинки. Съседът под тях се казва Линдберг, случайно съвпадение, което поражда съмнение у Рауха, че този господин притежава жилищата на тази улица.
Любимото занимание на Ристо е да бие барабан. Някой от живеещите в блока не харесва музицирането на Ристо и започва да пише заплашителни писма и да ги пуска в пощенската му кутия. Уплашената леля Рауха е готова да повярва, че бележките идват от господин Линдберг, но Ристо забелязва странна фигура да се мярка на прозореца от горния етаж.
Неочаквано в живота на Ристо и Рауха се появяват Телерво и Антеро – загадъчната майка и нейният симпатичен син. Имат ли някаква връзка с фигурата, заничаща зад пердетата?

Genre Fiction
Size 17 x 24 cm
Pages 96 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word