The Man Without Qualities Volume 2

The Man Without Qualities Volume 2

ISBN: 978-954-9621-44-0
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

 
Историята на романа не познава друга творба, в която толкова много място да е предоставено на мисленето. В „Човекът без качества" Музил поставя екзистенциалната диагноза на своето столетие и разширява границите на познанието дотам, че го превръща в интелектуален синтез, какъвто не съм срещал досега в никоя философска или научна творба.

Милан Кундера


За мен Роберт Музил е принц на европейския дух, който мечтае за различна, но не шизофренна Европа.


Роберт Музил е по-умен, отколкото е полезно за него.


Валтер Бенямин
Genre Fiction
Size 13 х 20 cm
Pages 584 pages
Cover hard cover
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word