Yana Yazova: After the Resurrection

Yana Yazova: After the Resurrection

ISBN: 978–954-400–506–1
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Без да робува на скучен и досаден стил, изследването обхваща всички аспекти от ярката и неординерна личност на Яна Язова, фокусирайки се върху нейната интимна драма и цялостно творческо развитие – от първите и` стихове до последното незавършено произведение „Как Мами учи децата си“.
Паралелно с осмислянето на основните поизведения на Язова, тече и критическият обзор, даващ възможност на читателя да следи синхронно качеството на творбата, от една страна, и нейното възприемане някога и днес, от друга.
Така се постига своеобразен полифоничен плурализъм на възприемането, даващ възможност за цялостна и обективна оценка на делото на Яна Язова като поет, есеист, публицист, драматург, прозаик и първомайстор на детската ни литература и педагогика.
Внимателното прочитане на текста подсказва каква е основаната движеща цел на изследвача, изтъквайки постигнатото от писателката – да се определи обективно и безпристрастно нейното място в първата редица сред най-големите имена на българската изящна словесност.
Изданието се посвещава на 100-годишнината от рождението на Яна Язова.

Една рецензия за книгата от Анжела Димчева в "Литературен свят"

Genre Theory of literature / Linguistics
Size 14,5 х 20 cm
Pages 140 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word