Social and Pedagogical Support for Poor Children

Social and Pedagogical Support for Poor Children

ISBN: 978-954-775-642-7
Product is not available.
Rating 0.0
All comments (0)

Теоретични аспекти и методически насоки

В книгата са представени модели от световната практика за помощ на бедни деца, които се оказват своеобразни и уникални за характера и спецификата на съответния регион на бедност. Чрез опита за синтезирано представяне на работата за овладяване на бедността в условно обособените седем световни региони на бедност, се съдейства за по-цялостен поглед върху проблема “бедност” в света и върху подходите за ограничаването му. Анализът на социалната и социално-педагогическата ситуация у нас се явява предпоставка за необходимостта от разработването на модел за подкрепа на бедни деца.
Настоящият труд е насочен към специалисти, работещи в сферата на образованието, социалната политика и социално-педагогическата практика, родители, учители, студенти и всички интересуващи се от проблемите на бедността и подходите за овладяване на негативните ефекти от нейното въздействие.

Genre Psychology, Sociology / Politology
Size
Pages 248 pages
Cover paperback
Language Bulgarian
Useful
In this section you can get useful information about the publishing process, terminology and basic concepts in the printing process, we will try to help you with some tips to prepare your files well for printing.

Using FTP

Dictionary

Publishing a book in Faber

How to prepare for printing files from MS Word